Komunikacja i Negocjacje Międzykulturowe

Komunikacja i Negocjacje Międzykulturowe.

We współczesnym zglobalizowanym świecie nie da się uniknąć kontaktów z przedstawicielami innych kultur – zwłaszcza w biznesie. Wiele międzynarodowych projektów i interesów nie doszło do skutku ze względu na nieporozumienia wynikające z różnic kulturowych. Takim sytuacjom można było zaradzić. Zarówno my, jak i nasi klienci i studenci nie raz znaleźliśmy w okolicznościach, kiedy nasze działania mimo dobrej intencji przyniosły nieciekawe skutki. Dlatego szukałyśmy różnych sposobów i narzędzi pozwalających nie tylko uniknąć konfliktów i wpadek w komunikacji i negocjacjach międzykulturowych, ale również pozwalających wykorzystać różnice kulturowe w sposób pozytywny. W efekcie stworzyłyśmy program, który pozwoli uczestnikom lepiej komunikować się w kontaktach międzynarodowych, a firmom osiągnąć większą‘zwinność kulturową’, a w rezultacie – lepsze wyniki biznesowe.

Co oferujemy: 

• Trening praktycznych metod komunikacji i negocjacji międzykulturowych, pozwalające firmie lub zespołowi na sprawniejszą współpracę z przedstawicielami różnych kultur 

• Profilowanie kulturowe pracowników firmy, aby ‘dopasować’ przedstawicieli do kulturowego profilu danego kraju. 

• Indywidualny coaching dla osób chcących nabyć lub rozwinąć umiejętności komunikacji

Metody i narzędzia:

W pracy wykorzystujemy wiele metod, jednak naszym głównym narzędziem jest model LMR opracowany przez Richarda Lewisa. Model pozwala w prosty i trafny sposób przewidzieć potencjalne konflikty jak również znaleźć punkty wspólne między różnymi kulturami narodowymi. Do modelu opracowane jest narzędzie diagnostyczne www.cultureactive.com pozwalające określić indywidualny profil kulturowy uczestników. Choć kultura narodowa ma wpływ na wszystkich jej przedstawicieli, indywidualne preferencje sprawiają, że niektórym Polakom łatwiej jest się dogadać z Amerykanami, innym z Hiszpanami, a jeszcze inni ‘czują’ Chińczyków. 

Zarówno model jak i narzędzie używane było i jest przez wiele firm i instytucji międzynarodowych m.in. Bank Światowy, Deutsche Bank, International Federation of Accountants, Microsoft, Infosys, IG Group, Trello, Qualcomm, Telefonica, Nokia. Wybrane informacje o firmachwykorzystujących model LMR dostępnesą pod adresem: www.crossculture.com/client-stories/

W szkoleniach i coachingu przekazujemy zarówno wiedzę i umiejętności jak poruszać się w wielokulturowym świecie, jak również koncentrujemy się na interakcjach z wybranymi kulturami narodowymi. 

Efekty:

• Wzrost samoświadomości i zrozumienia innych kultur narodowych. 

• Praktyczne narzędzia radzenia sobie z nieporozumieniami wynikającymi z różnic kulturowych. 

• Lepsze wyniki biznesowe, dzięki budowaniu korzystniejszych porozumień międzykulturowych.

Hanna Buławka-Burgard, Ilona Hunek

 

Kim jesteśmy:

Zespołem specjalistów od komunikacji i negocjacji międzykulturowych – zarówno ze strony lingwistycznej jak i biznesowej oraz trenerkami certyfikowanymi przez Richard Lewis Communication.

Hania

 

Hanna Buławka-Burgard

Trener oraz badacz w dziedzinie międzykulturowej komunikacji w biznesie. Prowadzi szkolenia językowe oraz międzykulturowe w warszawskich firmach. Wykładowca studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jej klienci oraz studenci na co dzień posługują się językiem angielskim i dlatego szukają praktycznych rozwiązań dla zapewnienia efektywności w kontaktach oraz współpracy z przedstawicielami innych kultur.Doktor nauk humanistycznych z językoznawstwa i filologii angielskiej oraz absolwentka Uniwersytetu Birmingham w Wielkiej Brytanii (MA, PhD). Jej międzynarodowe doświadczenie zawodowe, zarówno w świecie akademickim jak i biznesowym (Anglia, Niemcy), łączy wiele dziedzin lingwistyki stosowanej, m.in. język angielski w biznesie, analizę mediów, public relations, język a płeć, kobiety i przywództwo oraz komunikację międzykulturową. 

Od 2017 roku prowadzi usługi szkoleniowe których celem jest wspieranie pracowników firm oraz instytucji w rozwoju kompetencji komunikacyjnych w środowisku międzykulturowym. Członek stowarzyszeń IATEFL, BESIG oraz SIETAR, gdzie koordynuje projekt badawczy dotyczący stylu komunikacji Polaków w biznesie międzynarodowym. Zaangażowana w rozwijanie wiedzy naukowej oraz praktyk z zagadnień: skuteczna komunikacja w biznesie, angielski jako lingua franca, procesy adaptacji w interakcjach międzykulturowych oraz kulturowe uwarunkowania komunikacji. Jej nadrzędną motywacją w pracy trenera jest szukanie i tworzenie narzędzi które wychodzą naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom dzisiejszego biznesu. 

Ilona

 

Ilona Hunek

Trener biznesu i wykładowca z ponad 20 letnim stażem. Praktyk i badacz negocjacji międzynarodowych, zarządzania różnorodnością w firmach oraz zarządzania ludźmi w firmach międzynarodowych. Doktorat z zarządzania uzyskała w University College Dublin. Wykłada w Akademii Leona Koźmińskiego na studiach dyplomowych, podyplomowych i MBA oraz na uniwersytetach zagranicznych głównie w Irlandii oraz krajach Dalekiego Wschodu: Singapur, Chiny kontynentalne, Hong Kong, Sri Lanka. Zainicjowała i rozwinęła wymianę międzynarodową w Akademii Leona Koźmińskiego - obecnie najbardziej umiędzynarodowionej uczelni ekonomiczno-społecznej w Polsce.

Jako trener prowadziła szkolenia z negocjacji i rozwiązywania konfliktów dla wielu firm i organizacji niebiznesowych – między innymi dla banków i instytucji finansowych polskich (PKO BP, Kruk) i międzynarodowych (Deutsche Bank), szkolenia dla firm Infosys, Shiloh, Frauenthal, Atrium, hoteli (Hotel Sobieski), przedstawicieli gmin, instytucji (Urzędy Pracy, Poczta Polska), Komendy Głównej Policji, Straży Granicznej, szkolenia otwarte z negocjacji w ramach programów Unii Europejskiej, oraz szkolenia z wykorzystania indywidualnego potencjału dla takich firm jak Henkel, IKEA, Nordea. Od 2011 współpracuje z Europejską Akademią Dyplomacji. W latach 2007 – 2008 była doradcą Irlandzkiego Kongresu Związków Zawodowych w sprawach dotyczących integracji pracowników napływowych i różnorodności w organizacji.

Gdzie działam?
Szkolenia prowadzę na terenie Warszawy w siedzibie firmy klienta lub innym wskazanym przez Państwo miejscu.

Get in touch.

Szukasz praktycznego szkolenia w języku angielskim w konkretnych sytuacjach biznesowych? Napisz do mnie lub zadzwoń. Cieszę się na przyszłą współpracę.
Warszawa
+48661 120 761
(pon - pt, 9am-5pm)
Podaj imię i nazwisko
Podaj poprawny e-mail
Podaj numer telefonu
Podaj treść wiadomości
Zaznacz checkbox
backtotop